Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

 16 Jun 2023 2η Ανακοίνωση για την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων
 25 Jan 2023 Ανακοίνωση σχετικά με την Καταβολή Επιδομάτων
 04 Nov 2022 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Β κύκλου επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035119
 25 Oct 2022 Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών αποτελεσμάτων Επιλογής Β’ Κύκλου στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης με Κωδικό MIS 5035119
 30 Sep 2022 Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5035119
 27 Jan 2022 Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ: 5035119
 20 Jan 2022 Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών αποτελεσμάτων Επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης με Κωδικό MIS 5035119
 22 Oct 2021 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5035119: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων...»