Ανακοίνωση σχετικά με την Καταβολή Επιδομάτων

 

Αγαπητέ/η,

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πληρωμής των εκπαιδευτικών επιδομάτων δεν δύναται να ολοκληρωθεί άμεσα για τους παρακάτω λόγους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή κάθε τμήματος που έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης είναι να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η πληρότητα των φακέλων του τμήματος και των δικαιολογητικών των καταρτιζομένων. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται ανάλογα με την χρονολογική σειρά λήξης κάθε τμήματος.

Ταυτόχρονα για να μπορεί να εισπράξει ο φορέας μας την σχετική χρηματοδότηση θα πρέπει στο έργο να έχουν υλοποιηθεί και άλλες διοικητικές - διαχειριστικές ενέργειες που αφορούν το σύνολο του έργου.

Κατανοούμε απόλυτα την οικονομική δυσχέρεια, αλλά σας βεβαιώνουμε ότι ο φορέας μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία επί του θέματος καταβολής των επιδομάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@svap.gr και στο τηλέφωνο 210 3631720.