ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ) , μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@svap.gr .