Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5035119

 

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ» με MIS (ΟΠΣ) : 5035119, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή, από 03/10/2022 έως και 22/10/2022 (ώρα 23:59), με σκοπό την κάλυψη 16 (δεκαέξι) κενών θέσεων συμμετεχόντων, που διαμένουν ή εργάζονται στις Περιφέρειες:

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.
Το κείμενο πρόσκλησης του Β κύκλου, ΜΟΝΟ για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και για το Νότιο Αιγαίο

 
(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)