2η Ανακοίνωση για την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων

 

Αγαπητέ/η,

 

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων έχει υποβληθεί ο φάκελος με την αίτηση χρηματοδότησης προς την ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και στην συνέχεια υπηρεσιακά διαβιβάζεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την εν λόγω υπηρεσία θα προχωρήσουν στην καταβολή της χρηματοδότησης προς τον λογαριασμό της πράξης.

Όταν εισπραχθεί η χρηματοδότηση εντός ολίγων ημέρων ο φορέας μας θα προχωρήσει στην καταβολή των επιδομάτων προς τους ωφελούμενους.